Misyon Vizyon ve Değerlerimiz

Misyon
         Bakanlığımızın belirlediği kurum misyonu, stratejisi, politikaları doğrultusunda ve mevcut ödenekler dahilinde, kamu kaynaklarını etkin, ekonomik, verimli ve amacına uygun olarak kullanarak; değişime ve gelişmelere açık, katılımcı, etik değerlere bağlı, güçlü, bilimsel, kaliteli, pratik, güvenilir, çağdaş politikalar üreten, özgürlük ve disiplini birlikte gözeterek Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatının Adliye sarayı, lojman, ulaşım, taşıt, güvenlik, bakım, onarım, ısınma ve temizlik ihtiyaçları gibi destek hizmetlerini en kısa zamanda, şeffaf, kaliteli, güvenli ve etik kurallar dahilinde en uygun fiyatla temin etmektir.
                                   
Vizyon
         Bakanlığımız adına ifa ettiği görevleri yapmanın mutluluğu ve huzuru içinde, kendini sürekli yenileyen ve gelişmeleri takip eden uzman, çağdaş, bilimsel düşünen ve bilimsel gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, yaratıcı, dinamik, değişime ve gelişime açık yenilikçi kadrosuyla, hızlı ve kaliteli hizmet sunan, temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre, yerinde ve her zaman kanunun ve kurumun menfaatini gözeterek gerek mali işlemlerde ve gerekse idari işlemlerdeki kayıtlardan her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu, gerçekçiliği, katılımcılığı ve saydamlığı ilke edinen güçlü, öncü ve güvenilir bir Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
                       
Değerlerimiz

 • Hukukun Üstünlüğü ve Demokrasi
 • İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü
 • Teknolojik Gelişmelere açık
 • Çağdaş ve Bilimsel
 • Doğruluk, Güvenirlilik ve Tarafsızlık
 • Katılımcılık, Yaratıcılık ve Şeffaflık
 • Sorumluluk ve İş disiplinine sahip
 • Etik değerlere bağlı
 • Değişime açık
 • Özverili ve Uzlaşmacı
 • Hesap verilebilir
 • Mali Saydamlık
 • İşbirliği, dayanışma ve paylaşımcılık
 • Toplumsal değerlere saygı
 • Bilgiyi arama, toplama, üretme ve dağıtmada mükemmellik 
 • Eşitlik