Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Personel Seferberlik Lojistik ve Sivil Savunma Şube Müdürlüğü

  • “Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi”ne göre Bakanlığımızın topyekün sivil savunma hizmetleri ile ilgili olarak plan ve çalışmaları yaparak, uygulama ve koordinasyonu sağlamak,
  • Seferberlik ve savaş haline yönelik hizmetlerin barış döneminden itibaren planlanmasını sağlamak, Bakanlık Seferberlik ve Savaş Hali Genel Planını hazırlayarak güncelliğini korumak,
  • Sefer görev emirli personelin erteleme ve erteleme kaldırma işlemlerinin takibini sağlamak,
  • Bakanlık kriz merkezinin işleyişini sağlayarak, Milli Kriz Tatbikatları ve Alarm Seminerlerinde ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak,
  • Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek ve bu planları hazırlamak,
  • Bakanlık merkez binalarının iç ve dış güvenliği ile ilgili işlemleri yürütmek ayrıca sivil savunma ve seferberlik ile personel lojistik işleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,