Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İnceleme Şube Müdürlüğü

  •  Fesih sonrasına ve nam-ı hesabına yapılacak imalatlarda (Yönetim Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ihale hazırlıklarında) yeniden hazırlanacak ihalelerin dosya içeriğinde bulunması gereken; metraj, keşif, özel birim fiyat, genel ve teknik şartname, fotoğraf, proje, mahal listesi ve yaklaşık maliyet dosyasının oluşturulmasında Yönetim Kontrol Şube Müdürlüğü ve Etüt Proje Şube Müdürlüğü ile birlikte koordineyi sağlamak, ihale dosyasının CD ortamında İhale Şube Müdürlüğüne ulaştırılmasını sağlamak,
  • Yönetim Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından kontrolü yapılmakta olan yapım işlerine ait hakedişlerin ilgili mevzuatlar çerçevesinde evrak üzerinden incelenmesini sağlamak ve yapılan keşif artışlarını ve eksilişlerini (Mukayeseli keşifleri) evrak üzerinden tetkik etmek, iş programlarının incelenmesini yapmak,
  • Yönetim Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan kesin hesapları evrak üzerinden incelemek ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
  • Birim fiyat ve özel fiyatların araştırmasını yapmak, rayiç fiyatları belirlemek,
  • Hakediş, mukayeseli keşif ve kesin hesap dosyalarının ilgili mevzuatlar çerçevesinde denetimini yapmak, fiyat farkı hesabı incelemesi yapmak.
  • Görevleri ile ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Şartnameleri takip etmek, konuları ile ilgili eğitim ve fuarlara katılmak,