Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Muhasebe Şube Müdürlüğü

  • İhalesi Başkanlığımızca yapılan ihale hakedişlerinin kontrolünün sağlanarak, gerekli evrakların tamamlanıp firmalara ödemesini sağlamak, 
  • Başkanlığımızca yapılan ihalelerde geçici ve kesin teminat mektuplarının alınarak takibini sağlanmak, 
  •  Avans talebinde; müteahhit firma ile yapılan sözleşmede yazılı avans oranından ödeme yapılması için bankaya talimat yazdırarak avansın ödenmesini sağlamak, 
  • Tasdik edilmiş hakediş ödeme raporuna istinaden bankaya talimat yazdırarak hakedişin ödenmesini sağlamak, 
  •  Başkanlığımızca yaptırılan proje ve yapım işleriyle ilgili, İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı tarafından Başkanlığımız hesabına gönderilen ödenek miktarı kadar yatırım hesabı açmak ve bu bedelin faizlendirilmesi için proje veya yapım işinin tamamlanma süresini dikkate alarak; Repo, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili veya Vadeli Hesapta değerlendirilmesini sağlamak, gerekmesi halinde İşyurtları Kurumuna iade etmek, 
  •  Proje veya yapım işi ihalelerinde dosya satışından elde edilen gelir ile Kamu İhale Bülteni ve yerel gazete ilan masrafları ile muhtelif kırtasiye masraflarının karşılanmasını sağlamak,
  •  Proje ve yapım işi ihalelerinde sözleşme imzalanmasını müteakip noter tasdiklerini yaptırmak,vergi dairesi, SGK vb.gibi Kurumlarla gerekli yazışmaları yaptırmak,
  •  Proje ve yapım işi ihalelerinde sözleşme imzalanmasını müteakip vergi ve harçların müteahhit firma tarafından ilgili yerlere ödenmesini sağlamak,
  •  Kamu İhale Kanunu gereği, Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl belirlenen miktar üzerinde sözleşme bedeli olan ihalelerde sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu katkı payının müteahhit firma tarafından ilgili kuruma yatırılmasını sağlamak,
  • Arsa-bina alımı ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesini sağlamak,