Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Şube Müdürlüğü

  • Bakanlık merkez teşkilatı hizmet birimlerine tahsisli araçların düzenli olarak takibini ve yazışmalarını yapmak,
  • Ulaşım ile ilgili mal ve hizmet alımı ihalesinin yapılmasını sağlamak,
  • Bakanlık merkez ve ek binalarına yapılan personel taşımacılığı servis hizmetleri ile faturalarının kontrolü ve cezai işlemleri dâhil her türlü işlemi yaptırmak,
  • Araç görev belgelerinin tanzimini yaptırmak, 
  • Bakanlık merkez birimleri ile adli ve idari yargı hizmet birimlerinin resmi araç tahsis ve takip işlemlerini yürütmek,
  • Şoförlerin her türlü görevlendirme işlemlerini yürütmek,
  • Büyükşehir il merkezleri ile bazı il ve ilçe merkezlerine servis hizmeti için İşyurtları Kurumu bütçesinden  tahsis edilen ödeneklere ilişkin işlemleri yaptırmak ve koordine etmek,
  • Kendi görev alanına giren konularda bakım, onarım ve satın alma işlemlerini yapmak,
  • Daire Başkanının görev onaylarının alınmasını ve araç temini sağlamak, 
  • Başkanlığımız resmi araçlarının görevlendirmesini ve takibini yapmak,