Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Şube Müdürlüğü

 • Bakanlık merkeze kayıtlı hizmet araçlarının dosyalarının düzenli olarak takibi ve yazışmalarını yapmak,
 • Ulaşım ile ilgili mal ve hizmet alımı ihalesini yapmak.
 • Bakanlık merkez ve ek binalarına yapılan personel taşımacılığı servis hizmetleri ile faturalarının kontrolü ve cezai işlemleri dahil her türlü işlemi yapmak.
 • Araç görev belgelerinin tanzimini yapmak, 
 • Bakanlık merkez birimleri ile adli ve idari yargı hizmet birimlerinin resmi araç tahsis ve takip işlemlerini yürütmek
 • Şoförlerin her türlü görevlendirme işlemlerini yapmak.
 • Büyükşehir il merkezleri ile bazı il ve ilçe merkezlerine servis hizmeti için İşyurtları Kurumu bütçesinden  tahsis edilen ödeneklere ilişkin işlemleri yapmak.
 • Kendi görev alanına giren konularda bakım, onarım ve satın alma işlemlerini yapmak.
 • Daire Başkanının görev onaylarını almak, araç temin etmek, 
 • Başkanlığımız resmi aracının görevlendirmesini ve takibini yapmak. 
 • Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.