Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Tanıtım Medya İletişim Veri Toplama ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

  • Başkanlığımız bünyesinde tanıtım materyalleri, yazılı ve elektronik broşür ve filmlerin hazırlanması ve güncellenmesi, kamu spotu yapılması, görsel ve yazılı basın araçları kullanılması, internet sitesi kullanılması, tanıtım kapsamında gerekli ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, protokollerin yapılması.
  • Başkanlığımız internet sayfası ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.
  • Bakanlığımız personeline yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlemesi.
  • Başkanlığımızın tanıtımına ilişkin basın ve halkla ilişkiler yönünden her türlü işlemlerin yürütülmesi ve bu konularla ilgili diğer şube müdürlükleri ile koordinasyonun sağlanması.
  • Başkanlığımız şube müdürlüklerinden gelen verilerin toplanarak bilgi notlarının hazırlanması.
  • Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.