Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Tanıtım Medya İletişim Veri Toplama ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının amaç, hedef ve politikaları ile ilgili farkındalık oluşturulmaya yönelik çalışmalar yürütmek; bu doğrultuda,  

  • Tanıtım materyalleri, yazılı ve elektronik broşür ve filmlerinin hazırlanması ve güncellenmesi,
  • Kamu spotu yapılması,
  • Görsel ve yazılı basın araçları kullanılması,
  • İnternet sitesi kullanılması,
  • Tanıtım kapsamında gerekli ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, protokollerin yapılması,
  • Başkanlığımız internet sayfası ile ilgili işlemleri yürütmek, (tasarım, güncelleme vs),
  • Bakanlığımız personeline yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,
  • Destek Hizmetleri Başkanlığımızın tanıtımına ilişkin basın ve halkla ilişkiler kapsamında her türlü işlemi yürütmek,