Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Lojman Şube Müdürlüğü

  • Ankara'da bulunan kamu ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına ait lojmanların tahsis ve tahliye işlemlerini yapmak.
  • Her yıl ocak ayında lojman taleplerini toplamak ve tahsis sıralamalarını yapmak.
  • Lojman tahsisini müteakip devir-teslim esnasında dairenin durumu ile ilgili genel tespiti yapmak. 
  • Tahsisi yapılan kamu lojmanlarının kira kesintilerinin takibini yapmak.
  • Bakanlığımız taşra teşkilatına tahsisli lojmanlar hakkında oluşan tereddütler hakkında görüş bildirmek.
  • Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.