Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Lojman Şube Müdürlüğü

  • Ankara'da bulunan kamu ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına ait lojmanların tahsis ve tahliye işlemlerini koordine etmek,
  • Her yıl ocak ayında lojman taleplerinin toplanmasını sağlayarak tahsis sıralamalarını yapmak,
  • Lojman tahsisine müteakip devir-teslim esnasında dairenin durumu ile ilgili genel tespiti yaptırmak, 
  • Tahsisi yapılan kamu lojmanlarının kira kesintilerinin takibini yaptırmak, 
  • Bakanlığımız taşra teşkilatına tahsisli lojmanlar hakkında oluşan tereddütler hakkında görüş bildirmek,