Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Koruyucu Güvenlik Şube Müdürlüğü

1-Koruma ve güvenlik memurları, müracaat memurları, protokol memurları ve park görevlisine ait nöbet çizelgelerini ve talimatlarını hazırlayarak buna ilişkin işlemleri takip etmek.
2-Personel Geçici Manyetik Kartları, ziyaretçi giriş kartları ve
Otopark kartlarını basarak bunların takibi iptali ile ilgili işlemleri yapmak.
3-Güvenlik görevlileri,  müracaat memurları, protokol memurları, park görevlisi ve büroda çalışan memurların izin, rapor, idari izin ve mesai gibi işlemlerin takip edip, gerekli yazışmaları yapmak.
4-Adaletkart projesi kapsamında; Merkez teşkilatı binalarının adaletkartla entegrasyonu ve bu kapsamda ziyaretçi kayıtlarının tutulması, Bakanlığımız Merkez Teşkilatında görevli personellerin  giriş-çıkışlarının  muhafaza edilmesi, kontrolü ve yetkilendirilmesi.
5-Özel güvenlik personelinin 5188 sayılı yasa gereği yenileme ve silahlı sertifika eğitimlerinin takibi, ayrılış-başlayışların Valiliğe bildirilmesi,
6-Hizmet binalarının 5188 sayılı yasa gereği Özel Güvenlik kapsamına alınması veya hizmetin sona erdirilmesi.
7-Hizmet binalarında kullanılan x-ray cihazlarının lisans sürelerini takip edip yenilemek Özel güvenlik personelinin yakalarında taşıdıkları dozimetrelerin kontrollerinin takibi yapmak.
8-Güvenlik personelince kullanılan el telsizlerinin frekans hizmetlerinin takibini yapmak.
9-Güvenlik sistem ve cihazlarının (kameralar, x-ray cihazlar, kapı ve el dedektörleri, turnikeler, kart okuyucular, bariyerler, motorlu kapılar) ve Yangın alarm sistemlerinin İdari işler şube müdürlüğü ile koordineli olarak  bakım ve tamir işlerinin takibini  yapmak.
10- 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik personelinin yıllık atışlarının yaptırılması ve güvenlik güçlerine (Emniyet ve Jandarma) bilgi vermek.
11- Koruma Komisyonu kapsamında toplantılara katılmak, yazışmalarını yapmak ve sekretarya işlerini yürütmek.
12- Merkez binaların güvenlik sistemi dahilinde personelin ve ziyaretçilerin giriş çıkışlarda uyması gereken kuralları düzenlemek, bu konuyu tüm merkez teşkilatına duyurmak ve takibini yapmak.
13- 5188 Sayılı kanun kapsamında Bakanlığımıza ait tüm merkez binalarının Koruma Planlarını hazırlamak.
14- Güvenlik görevlilerinin istihkakları olan resmi kıyafetlerinin temini,  dağıtımı ve takibini yapmak.
15- Güvenlik güçleri tarafından Bakanlığımıza iletilen istihbari bilgileri ivedilikle güvenlik personeline iletmek ve gerekli tedbirlerin aldırılmasını sağlamak.
16- Güvenlik personelini ilgilendirilen duyuru, bilgi vs gibi belgelerin duyurusunu yapmak, güvenlik sistemi içerisindeki personeli bilgilendirmek.
17-Adaletkartların başvurudan teslime kadar ki sürecini yönetmek,
18- Adaletkart geçiş sistemi yazılımı kullanılan adli ve idari yargıda çalışan personellerin sistem yetkilerinin verilmesi,kaldırılması ve taleplerinin takibinin yapılması,