Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Koruyucu Güvenlik Şube Müdürlüğü

  • Koruyucu güvenlik personeli, gece bekçileri ve nöbetçi memurlarına ait nöbet çizelgelerini ve talimatlarını hazırlatarak buna ilişkin işlemleri takip etmek,
  • Bakanlık birimlerinden gönderilen emniyet ve temizlik nöbet çizelgelerini muhafaza etmek, takibini yaptırmak,
  • Personel ve ziyaretçi giriş kartları ile araç tanıtım kartlarını düzenleterek bunların takibiyle ilgili gerekli işlemleri yaptırmak, 
  • Bakanlık merkez teşkilatı ile adli ve idari yargı birimlerinde görev yapan yargı mensuplarının koruma kararlarının kayıtlarını tutulmasını sağlamak,   
  • Güvenlik görevlileri, nöbetçi memurları, müracaat memurları, bekçiler ve büroda çalışan memurların izin, rapor ve fazla mesai gibi işlemlerini takip edip, gerekli yazışmaları yaptırmak,