Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Personel Şube Müdürlüğü

 • Genel idari hizmetler sınıfında yer alan büro personelinin, yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin, şoförlerin ve koruyucu güvenlik personelinin özlük işlerine dair her türlü işlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Başkanlığımızda çalışan başkan, daire başkanı, tetkik hâkimi ve diğer çalışan personelin yurt içi ve yurt dışı geçici ve sürekli görev yolluklarına ilişkin tahakkuk işlemlerini yaptırmak, 
 • Başkanlığımızda çalışan tüm personelin maaş, fazla mesai, intibak, terfi, sendika üyelik aidatı, lojman kira kesintisi, doğum, ölüm, eş ve çocuk yardımı bordrosu düzenlemek ve diğer ödemelere ilişkin işlemlerini yapmak, 
 • Sözleşmeli personel maaş ve tahakkuk işlemlerini yapmak, 4/C ve sözleşmeli personel aylıklarından e-bildirgelerini düzenleyerek ilgili yerlere göndermek, icra, nafaka ve kişi borçlarını ilgilerin aylıklarından keserek Saymanlık Müdürlüğüne göndermek ve gerekli yazışmaları yapmak, meydana gelen tereddütleri gidermek,
 • 4/D Sürekli işçi (696 sayılı KHK) kadrosundaki personelin maaş, fazla mesai ve ikramiye (tediye) ödemelerine ilişkin bordrolarını düzenletmek,
 • 4/D Sürekli işçi (696 sayılı KHK) kadrosundaki personelin aylıklarından e-bildirgelerini düzenleterek ilgili yerlere göndermek, gerekli yazışmaları yaptırmak ve meydana gelebilecek tereddütleri gidermek,
 • Göreve yeni başlayan personele günlük yevmiyeye göre bordro tahakkuk ettirmek ve görevden ayrılan personele borç çıkarmak, göreve yeni başlayan personele işyeri giriş bildirgesi tescili ile görevden ayrılan personele işten ayrılış bildirgesi düzenletmek, güncelleme ve tekrar tescilleri yaptırmak,
 •  Başkanlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili yazışmaları yapmak ve takip etmek, yeni atanan, geçici süreli görevlendirilen veya ayrılan personel ile ilgili işlemleri yapmak ve sicil formlarını ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
 •  Başkanlık personelinin mazeret ve yıllık izinlerinin takibinin, ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak,
 •  Başkanlık çalışanlarının izin, rapor, başlangıç ve bitiş tarihlerinin takibini yaptırarak ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak,
 • Personelin görev yolluklarını incelemek ve ödemesini sağlamak,