Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Kurum Arşivi Şube Müdürlüğü

  •  Devlet  Arşiv  Hizmetleri  Hakkında  Yönetmelik ve Bakanlığımızın  128/1, 128/2 sayılı Genelgelerimiz doğrultusunda Bakanlığımız Merkez Teşkilatı kurum arşiv hizmetleri ve Başkanlığımız birim  arşiv hizmetlerini yürütmek,
  •   Arşiv ayıklama ve imha komisyonlarının kurulması ve saklama süreleri dolan arşivlik belgelerin ayıklama işlemlerinin yapılarak tutanakların hazırlanması, Makam Olurlarının alınması ve imha edilmek üzere Devlet Arşivleri Başkanlığı İmha Tesislerine teslim edilmesi hizmetlerini yürütmek,
  •   Bakanlığımız merkez teşkilatı, adli ve idari yargı birimleri ile taşra teşkilatının arşiv ayıklama ve imha işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek,
  •    Arşiv hizmetleri ile bilgi ve belge yönetimi hakkında tüm adli teşkilata hizmet verilmesi için gerekli altyapı çalışmaları yürütmek,
  •   Bakanlığımız merkez teşkilatı, adli ve idari yargı birimleri ile taşra teşkilatının arşiv ayıklama ve imha işlemlerinde oluşan tereddütler  hakkında görüş bildirmek,