Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Yemekhane Şube Müdürlüğü

  • Bakanlık hizmet binalarında çalışan personele verilecek öğle yemeğinin insan sağlığına uygun olarak, kaliteli bir şekilde hazırlanması, 
  • Yemek hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan gıda maddelerinin rekabete açık ve saydam bir şekilde temininin sağlanması, 
  • Yemek hizmetlerinin sağlıklı ortamda sunumunun yapılması, sunulan hizmette gıda savurganlığının önlenmesi,
  • Yemek hizmetlerinde görevli kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek katılımcı ve çevreci bir yemekhane servis hizmeti sunulmasını sağlamaktır.
  • Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak