Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Yemekhane Şube Müdürlüğü

  • Bakanlık hizmet binalarında çalışan personele verilecek öğle yemeğinin insan sağlığına uygun olarak, kaliteli bir şekilde hazırlanmasını sağlatmak, 
  • Yemek hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan gıda maddelerinin rekabete açık ve saydam bir şekilde teminini sağlamak, 
  • Yemek hizmetlerinin sağlıklı ortamda sunumunun yapılmasını sağlayarak, sunulan hizmette gıda savurganlığının ve israfın önlenmesine ilişkin tedbirler almak,
  • Yemek hizmetlerinde görevli kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, bu hizmette görev alan personeli belli periyotlarda sağlık kontrolünden geçirmek, bu kişilere hijyen ve sanitasyon konularında eğitim vermek, katılımcı ve çevreci bir yemekhane servis hizmeti sunulmasını sağlamak,