Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İhale İşleri Şube Müdürlüğü

  • Adliye, ceza infaz kurumu, adli tıp kurumu, eğitim merkezi ve lojman gibi Adalet binalarının her türlü proje, yapım, hizmet ve danışmanlık işlerine ait idari şartnameler ile ihale dosyalarını hazırlamak, ihale onayını almak, ihale ilanına çıkmak, ihale sonucu sözleşme imzalanmasını sağlayarak ilgili birime iletilmesini sağlamak, 
  • Bakanlık merkez teşkilat hizmet binalarının her türlü büyük bakım onarım, hizmet ve danışmanlık işlerine ait idari şartnameler ile ihale dosyalarını hazırlamak, ihale onayını almak, ihale ilanına çıkmak, ihale sonucu sözleşme imzalanmasını sağlayarak ilgili birime iletme işlerini koordine etmek, 
  • Başkanlığımızca ihaleleri yapılacak olan yapım, onarım ve bakım işlerinin yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak ihalesini yaptırmak için koordinasyonu sağlak,
  •  Başkanlığımızca yapılan ihalelerde ihaleye ilişkin şikayet başvurularını yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre incelemek, değerlendirmek, karara bağlamak, gerekirse ihale işlemini iptal etmek için ilgili birim ve kuruluşlarla yazışmaları yaptırmak, 
  •  İhale tekliflerini kabul etmek, ihale komisyonunu oluşturmak, teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandırmak, ihale aşamasında olan proje ve yapım işlerini, vergi daireleri, S.G.K. vb. gibi kurumlara ait bilgileri sistem üzerinden takip ettirerek koordinasyonu sağlamak,