Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İdari İşler Şube Müdürlüğü

 • Bakanlık hizmet binalarının temizlik, boya, badana, aydınlatma, ısıtma, onarım işleri, elektrik bakımı, jeneratörlerin işletilmesi, telefon santralinin işletilmesi, mobilya montaj demontaj ve ahşap işlerini yapmak, asansör bakımlarını yapmak,
 •  Bakanlık hizmet binalarının elektrik-su-doğalgaz-jeneratör-asansör- kazan dairesi v.s işlemlerinin bakım onarımının yapılarak gerekli ödemelerin yapılması, 
 • Sağlık ünitesinin işlemlerini yerine getirmek,
 • Kendi görev alanına giren konularda satın alma işlemlerini yapmak,
 • İlgili bütçe yılına ait bütçe fişlerinin ve formlarının hazırlamak,
 • Bakanlığımızla ilgili genel mal ve hizmet alım işlemlerini yürütmek,
 •  Başkanlık birimlerinin araç, gereç, kırtasiye v.s ihtiyaçlarını temin ederek ilgili firmalara ödemesinin sağlanması,
 • Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yapmak,
 • Bakanlığımıza ait Ankara merkezinde bulunan lojmanların bakım, onarım  işlemlerini yürütmek,
 • ATGV lojmanları ile ilgili bakım onarım taleplerini değerlendirmek, 
 • Bilgi işlem faaliyetlerini ilgili birimle koordineli olarak yürütmek, 
 • Tüm ağdaki bilgilerin günlük yedeklemesini yapmak, 
 • Başkanlığımız bilgisayarlarındaki donanım ve yazılımla ilgili problemleri çözümlemek, gerekmesi halinde diğer birimlerle koordineli olarak çalışmak, 
 • Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.