Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İdari İşler Şube Müdürlüğü

  • Bakanlık hizmet binalarının temizlik, boya, badana, aydınlatma, ısıtma, elektrik bakımı, jeneratörlerin işletilmesi, telefon santralinin işletilmesi, mobilya montaj demontaj ve ahşap işlerini yaptırmak, asansör bakımlarının yapılmasını sağlamak,
  •  Bakanlık hizmet binalarının elektrik-su-doğalgaz-jeneratör-asansör-kazan dairesi vb. işlemlerinin bakım onarımının yapılarak gerekli ödemelerin yapılmasını sağlamak, 
  • Kendi görev alanına giren konularda satın alma işlemlerini yapmak,
  • İlgili bütçe yılına ait bütçe fişlerini ve formlarını hazırlatarak kontrol etmek,
  • Bakanlığımızla ilgili genel mal ve hizmet alım işlemlerini yürütmek,
  • Başkanlık birimlerinin araç, gereç, kırtasiye vb. ihtiyaçlarını temin ederek ilgili firmalara ödemesinin koordinasyonunu sağlamak,
  • Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yapmak,
  • Bilgi işlem faaliyetlerini ilgili birimle koordineli olarak yürütmek,
  • Tüm ağdaki bilgilerin günlük yedeklemesini yapmak,
  • Başkanlığımız bilgisayarlarındaki donanım ve yazılımla ilgili problemleri çözümletmek, gerekmesi halinde diğer birimlerle koordineli olarak çalışmak,