Bakanlık Yemek Menüsü

                                                    BİRİMLERE GÖRE YEMEK SAATLERİ
Başbakanlık Ek Binası
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                       12:00 - 12:40
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü                  12:40 - 13:20
İcra İşleri Dairesi Başkanlığı                                     13:20 - 14:00
Mevzuat Genel Müdürlüğü                                       13:20 - 14:00
Diğer Birimler                                                            13:20 - 14:00

Ana Bina
Bakan ve Bakan Yrd. Özel Kalem Müd.                  12:00 - 13:00
Personel Genel Müdürlüğü                                       13:00 - 14:00

Ek Bina B Blok         :
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü                                    12:00 - 12:45
Mağdur Hakları Dairesi Başkanlığı                           12:00 - 12:45
İşyurtları Kurumu Dairesi Başkanlığı                       12:45 - 13:30
Uluslararası Hukuk ve Dış İliş. Gen. Müdürlüğü     12:45 - 13:30
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü                                 13:30 - 14:00
Strateji Geliştirme Başkanlığı                                   13:30 - 14:00

Kent Konseyi Binası
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü                        12:00 - 12:40             
İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı                               12:40 - 13:20
İnsan Hakları Tazminat Komisyonu                         13:20 - 14:00

Not: Hakimler Savcılar Kurulu, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü yemek saatlerini kademeli olarak kendilerinin ayarlaması uygun görülmüştür.  
   

           
                                                                                                                    
                                                                                          Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı