ATGV Lojman Tahsislerinde Terör ve Sağlık Mazeretine İlişkin Yapılan EK Değişiklikler

İlgi      : 04/02/2021 tarih ve 211/1893 sayılı yazımız.
 
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü'nün  Yönetim Kurulu Kararının 10/02/2021 tarih ve 6/41 sayılı  ilke kararı ile lojman tahsisine  ilişkin esaslara aşağıdaki şekilde ek düzenlemeler yapılmıştır.
  1. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında görev yapan Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına (+) puan uygulama esaslarına ek hükümleri getirilmesi;
    • Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının terör suçlarına en az 1 yıl süreyle (son 5 yıl içinde veya halen) baktıktan sonra (+) puan uygulaması,
    • Süre sınırına bakılmaksızın hakkında yakın ve özel koruma kararı devam eden Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının puanlarına (+) puan uygulanması,
    • Terör suçları kapsamında Sulh Ceza Hakimliklerinde görev yapan Hakimlere de (+) puan uygulanması,
  2. Sağlık mazereti ile yapılacak lojman tahsis esaslarına ek hükümler getirilmesi.
    • Eşi ve çocukları dahil kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilerden engelli olması durumunda, konuttan birlikte oturacağına dair beyan alınması uygun görülmüştür.
Bilgi ve gereği rica olunur.