ATGV Lojman Tahsislerinde Terör ve Sağlık Mazeretine İlişkin Yapılan Değişiklikler

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü'nün  27/01/2021 tarih ve 4/29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile lojman tahsis esaslarına ilişkin aşağıdaki şekilde ek düzenlemeler yapılmıştır.
 
1.  3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında görev yapan Hakim ve Cumhuriyet savcılarına (+) puan uygulama esasları;
a) Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının terör suçlarına en az 1 yıl süreyle (geçmişte veya halen) baktıktan sonra (+) puan uygulamasının değerlendirilmesi,
b) Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının puanlarına (+30) puan eklenmesi ve ayrı bir öncelik kararı verilmeyerek, mevcut sıra cetvelinde değerlendirilmesi,
c) Terör suçlarına bakmakla görevli Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu görevde en az 1 yıl görev yaptığına ilişkin belgelerle birlikte dilekçelerini Lojman Tahsis Komisyonuna sunması üzerine (+) puan uygulanmasının komisyon tarafından yapılması, 
 
2.  ATGV Konut Yönetmeliği madde 11 e göre sağlık mazereti ile yapılacak lojman tahsis esasları;
a) Engel oranına göre kendisi, eşi ve çocukları dahil kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve konutta beraber oturacağı aile fertlerinden birine ait sunulacak heyet raporuna istinaden  (+) puan uygulaması
                        - %10 Engelli raporu (+10), 
                        - %20 Engelli raporu (+20),
                        - %30 Engelli raporu (+30),
                        - %40 ve üzeri engelli raporu (+40) puan eklenir.
b) Sağlık Kurulundan alınacak belgelerini Lojman Tahsis Komisyonuna sunması üzerine (+) puan uygulanmasının komisyon tarafından yapılması 
    
Söz konusu şartları taşıyan Hakim, Cumhuriyet savcılarının 10.02.2021 tarihine kadar ekteki dilekçe ve belgeleriyle birlikte Birimimize başvuruda bulunarak (+) puan uygulamasından faydalanabileceği hususunda bilgi ve gereği rica olunur.