Anlaşmalı Tüm Kurumlar ve İndirim Oranları Hakkında...

      Başkanlığımız Yazı İşleri Şube Müdürlüğü olarak Eğitim - Müzik - Spor - Sağlık - Kişisel Bakım -Seyahat - Sigorta -Yeme İçme - Konaklama - Giyim - Düğün Konsepti- Taşıma - Oto Servis ve Diğerleri olmak üzere Türkiye geneli şubeleri olan firmalara öncelik verilerek merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm personeli kapsayacak şekilde indirim anlaşması yapılan kurumların 2024 yılı protokolleri güncellenerek, yeni kurumlarla da anlaşmalar yapılmaya devam edilmektedir.