Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Tadilat ve Onarım Şube Müdürlüğü

  • Bakanlık hizmet binalarının, Bakanlığımıza ait Ankara merkezinde bulunan lojmanların bakım ve onarım, proje, keşif, yaklaşık maliyet, tadilat yapım kontrolörlük işlemlerinin yapılmasını  sağlamak,
  • ATGV lojmanları ile ilgili bakım ve onarım taleplerini değerlendirmek, Başkanlığımızın onay vermesi durumunda ATGV'ye ait lojmanlar ve tesisler ile ilgili bakım, onarım, yaklaşık maliyet ve kontrolörlük işlemlerinin yürütülmeseni sağlamak,
  • Bakanlığımız bünyesinde bulunan taşınmazlardan kesin kabulü yapılan ve yüklenicinin uhdesinde bulunmayan binaların tadilat ve onarım gerektiren durumları için; adliye binaları, adli tıp binaları, ceza infaz kurumları, eğitim merkezleri, lojmanlar, icra daireleri vb. binaları ile Bakanlığın diğer binalarında ilgili idarenin talebi doğrultusunda; plan, keşif ve yaklaşık maliyeti, ihale evraklarını, tadilat projelerini hazırlanmak, tadilat projesinin ve tadilat yapım işinin kontrollüğünü yapmak,
  • Tadilat ve onarımla ilgili idarelerin soru, görüş ve önerilerini dikkate alarak iş ve işlemlerini yaptırmak,
  • Tadilat ve onarım ile ilgili diğer şube müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak,
  • Cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz kurumu müdürlükleri ve Bakanlığımıza bağlı birimlerden gelen tadilat ve onarım işlerine ait talepleri değerlendirmek, mahalline giderek incelemelerde bulunmak, ihtiyaca uygun kat planı, tadilat projesi, teknik şartname, yaklaşık maliyet hesabı ve tadilat yapım işi ile kontrolörlük hizmetlerini yaptırmak,
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlığımıza gönderilen küçük ve büyük onarım kapsamındaki yapı yaklaşık maliyetlerini Milli Emlak Genel Tebliğine göre inceleyerek değerlendirmek,
  • İdarenin onay vermesi durumunda namı hesaba yapılacak işler ile diğer işlere ait ikmal, keşif, metraj ve kontrollük hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

               LOJMAN TADİLAT FORMU 

               MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ