Anlaşmalı Sağlık Kurumları

     Hâkimler, savcılar, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra personeli ile birinci derece yakınlarına (eş, çocuk, anne ve baba) özel sağlık kuruluşları ile Başkanlığımız tarafından indirim anlaşmaları yapılmıştır.